Formulář


Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: E.Mi - International s.r.o.

                   Štefánikova 203/23

                   150 00 Praha 5 - Smíchov

                   prague@emischool.com


- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:


- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


- Adresa spotřebitele/spotřebitelů


- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


- Datum


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Formulář
23